Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding is er op gericht om meer aansluiting met jezelf en je gevoelsleven te vinden.

Net als de andere therapeutische vormen binnen onze praktijk gaat het er vooral om dat het (zelf) bewustzijn vergroot wordt. Ook gaat deze werkvorm er van uit dat het lichamelijke en het geestelijke/gevoelsmatige onlosmakelijk verbonden zijn.

In wezen geeft deze begeleiding nog meer handen en voeten aan dieperliggende, onbewuste drijfveren.

Waar de psychosomatiek meer gericht is op de expressie en het bewegen, richt de psychosociale hulpverlening zich meer op de impressie en de innerlijke beweegredenen.

Bij beide vormen is binnen deze praktijk het lichamelijke veelal een aangrijpingspunt. Dit wordt qua werkwijze ondersteund door coaching en (diepte)counseling en tevens (beeldende) vormen die het onbewuste weer meer in beweging kunnen brengen, zoals (creatieve) teken- en schrijfopdrachten en visualisaties.

Nienke Heijink biedt deze begeleiding binnen De Praktijk.

– In beweging komen door stil te staan bij jezelf –