Werkwijze


Werkwijze

…………………………………………………………………………


Algemeen

De Praktijk biedt een veilige ruimte en staat voor laagdrempeligheid, zodat de cliënt zich welkom mag heten. Naast kwaliteit vinden we professionaliteit belangrijk. Vandaar dat we u graag op de hoogte brengen wat u kunt verwachten wat betreft de intake en het behandeltraject, procedures en onze ‘spelregels’.


Aanmelding

Een afspraak kan gemaakt worden met of zonder verwijzing.
Voor aanmelden of voor vragen/opmerkingen:
Telefoon: 0594 516539,
Email: info@depraktijk-leek.nl
Of meld u aan via het contactformulier

Aan een voorkeur voor een therapeut of therapie wordt uiteraard tegemoet gekomen Als u die niet heeft maakt u, na het kort inventariseren van de hulpvraag, een afspraak bij een bij u hulpvraag passende therapeut.


Procedure behandeltraject

De eerste afspraak begint met een intake, om het probleem in kaart te brengen. Welke gevoelens, gedachten en gedrag hangen samen met het probleem. Hierna volgt, indien passend een lichamelijk onderzoek. Dan wordt samen het behandeldoel en behandelplan opgesteld.
De gereserveerde behandeltijd is over het algemeen 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de therapeut.


Handdoeken

Wij hebben zelf handdoeken, indien gewenst kunt uzelf een handdoek meenemen.


Wachtkamer

U kunt voorafgaand aan uw afspraak plaats nemen in de wachtkamer. De voordeur is bijna altijd open, dus komt u vooral binnen. In de wachtkamer vindt u een leestafel, koffie en thee waar u gratis gebruik van kunt maken. Voor kinderen ligt er voldoende materiaal om het wachten wat leuker te maken.


Afspraken

Mocht u een afspraak af moeten zeggen, dan raden we aan dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Op deze manier kan de therapeut de vrijgekomen tijd benutten voor het maken van een andere afspraak. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden wel in rekening gebracht.


Inzage dossier

Uw therapeut houdt een dossier bij met de gegevens uit onderzoek, behandeling en/of begeleiding. U heeft natuurlijk recht op inzage in dit dossier. Het bijhouden van een status is verplicht binnen alle (para)medische beroepen.


Vergoeding

De verantwoordelijkheid of de cliënt voldoende verzekerd is voor fysiotherapie ligt bij de cliënt zelf. Men kan de polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar. De polisvoorwaarden m.b.t. uw vergoeding voor fysiotherapie dient u zelf na te gaan, het eventueel overschrijden van de behandellimiet / vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien uw verzekering geen fysiotherapie vergoedt, zult u een nota ontvangen.


Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
De Praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.


Vertrouwelijkheid

Alles wat u aan uw therapeut vertelt, blijft vertrouwelijk. Dat houdt in dat zonder uw toestemming alleen medebehandelaars recht hebben op informatie. Bij medebehandelaars kunt u denken aan: uw huisarts, specialist, maatschappelijk werker, psycholoog, bedrijfsarts e.d. Voorwaarde is dat zij op dat moment ook uw behandelaar zijn. ?Iedere andere persoon (familie, advocaat, school, werkgever etc.) die informatie wil moet daarvoor uw schriftelijke toestemming hebben. ?Uitzondering op de regel zijn minderjarigen. Hun ouders of bevoegde verzorgers hebben automatisch recht op informatie. Ook hierbij geldt dat in overleg met de patiënt wordt bepaald welke informatie absoluut vertrouwelijk blijft. ?Binnen de Praktijk hebben we bepaald dat wij in principe met u overleggen welke informatie wel gegeven mag worden en welke niet. U bepaalt daarin of er beperkingen in onze openheid moet zijn.


Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over het behandeltraject en/of het contact met uw behandelaar dan kunt u dit altijd kenbaar maken. Dat kan bij uw behandelaar, maar het kan ook bij één van de andere collegae in De Praktijk. Mocht dat voor u niet het gewenste resultaat opleveren dan bestaat de mogelijkheid om via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u in de klachtenfolder van het KNGF. Deze kan u hier downloaden > Klachtenfolder_KNGF

Heeft u vragen, opmerkingen, of wilt u een afspraak maken: Neem gerust contact op.
Zie ook het contactformulier op deze website