Werkwijze

De eerste afspraak begint met een intake om het probleem in kaart te brengen. Hierna volgt, indien passend, een lichamelijk onderzoek. Dan wordt samen het behandeldoel en behandelplan opgesteld.

Handdoeken

Wij stellen het op prijs als u zelf een handdoek meeneemt.

Inzage dossier

Uw therapeut houdt een dossier bij met de gegevens uit onderzoek, behandeling en/of begeleiding. U heeft natuurlijk recht op inzage in dit dossier. Het bijhouden van een status is verplicht binnen alle (para)medische beroepen.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
De Praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

Vertrouwelijkheid

Alles wat u aan uw therapeut vertelt, blijft vertrouwelijk. Dat houdt in dat zonder uw toestemming alleen medebehandelaars recht hebben op informatie. Bij medebehandelaars kunt u denken aan: uw huisarts, specialist, maatschappelijk werker, psycholoog, bedrijfsarts e.d. Voorwaarde is dat zij op dat moment ook uw behandelaar zijn. Iedere andere persoon (familie, advocaat, school, werkgever etc.) die informatie wil moet daarvoor uw schriftelijke toestemming hebben. Uitzondering op de regel zijn minderjarigen. Hun ouders of bevoegde verzorgers hebben automatisch recht op informatie. Ook hierbij geldt dat in overleg met de patiënt wordt bepaald welke informatie absoluut vertrouwelijk blijft. Binnen De Praktijk hebben we bepaald dat wij in principe met u overleggen welke informatie wel gegeven mag worden en welke niet. U bepaalt daarin of er beperkingen in onze openheid moet zijn.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over het behandeltraject en/of het contact met uw behandelaar dan kunt u dit altijd kenbaar maken. Dat kan bij uw behandelaar, maar het kan ook bij andere collega in De Praktijk. Mocht dat voor u niet het gewenste resultaat opleveren dan bestaat de mogelijkheid om via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u in de klachtenfolder van het KNGF. Deze kunt u hier downloaden > Klachtenfolder_KNGF

– In beweging komen door stil te staan bij jezelf –