Psychosomatiek informatie

Algemeen

Psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Het is een vorm van therapie bij spanning- en stressgerelateerde lichamelijke klachten.

Psychosomatische klachten zijn:
• Onverklaarbare pijn
• (Te) lang aanhoudende klachten
• Vermoeidheid en overige problemen in de vitaliteit
• Hyperventilatie
• Overspanning/burn-out
• (Spannings)hoofdpijn, -nekpijn, -rugpijn
• Slaapstoornissen
• Angst en paniek
• Chronische pijn

In de begeleiding wordt samen met de cliënt geïnventariseerd wat mogelijke oorzaken van de problematiek kunnen zijn. Vervolgens wordt er samen naar een oplossing gekeken.
Bij chronisch ziek zijn of chronische pijnklachten wordt samen met de therapeut gekeken hoe er het beste omgegaan kan worden met belemmeringen en pijn. Zo kunnen de klachten verlichten.

Werkwijze

Het eerste consult begint met een intake. Wat is het probleem?
Welke gevoelens, gedachten en welk gedrag hangen samen met het probleem, in relatie tot de omgeving? Meestal wordt dit gevolgd door een kort lichamelijk onderzoek, om een goede
indruk te krijgen van het (deels) lichamelijke klachtenbeeld.
Therapeut en cliënt maken samen een behandelplan, aan de hand van de bevindingen. En het behandeldoel, wat is de gewenste verandering, wordt besproken.

Doelen kunnen zijn:
• Bewust worden van klachtoorzakelijke factoren en/of instandhoudende factoren
• Veranderen van factoren die de klacht in stand houden
• Ontspanningsvormen leren, passend bij de cliënt
• Aanvoelen en hanteren van de eigen grenzen en behoeften
• Omgaan met stressvergrotende factoren
• Hanteren van een gezonde leefstijl

Behandelmogelijkheden zijn:
• Cognitief gedragsmatige begeleiding, zoals RET en NLP
• Coachende gesprekken
• Adem- en ontspanningsoefeningen
• Communicatieve massage
• Houding- en bewegingstherapie
• Oefeningen ter bevordering van het lichaamsbewustzijn

Psychosomatische fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering

– In beweging komen door stil te staan bij jezelf –